Resultaten

Een overzicht van recente onderzoeken uitgevoerd met behulp van de Groningen Gehoord panels.

Fietsers

Voeding

De gemeente Groningen wil gezond en duurzaam voedsel een impuls geven. Om een beeld te krijgen hoe het ervoor staat en daarmee effectiever beleid te maken, heeft het project Food Trails OIS gevraagd een enquête te houden onder het inwonerspanel. Uit de resultaten blijkt onder andere dat bij het boodschappen doen respondenten meer letten op gezondheid dan op duurzaamheid.

Lees het rapport
Fietsers

Kerkenvisie

De Vakgroep Erfgoed van de gemeente Groningen is bezig met het opstellen van een kerkenvisie. Deze visie bespreekt de toekomst van het religieus erfgoed in de gemeente Groningen. Hierin wordt onder andere onderzocht wat de wensen en behoeften zijn van de verschillende betrokkenen. Momenteel is het project in een verkennende fase. Omdat inwoners ook belangrijke belanghebbenden zijn, is een vragenlijst voorgelegd aan inwonerspanel Groningen Gehoord. De vragenlijst ging onder andere over kerkbezoek, functies van kerken en het al dan niet behouden van kerkgebouwen in de toekomst. De Vakgroep Erfgoed bundelt de uitkomsten van het onderzoek met de informatie die is opgehaald bij andere betrokken partijen (kerkeigenaren, -beheerders, erfgoedorganisaties, e.d.). Aan de hand daarvan worden aanbevelingen opgesteld voor het kerkgebouwenbeleid in de gemeente.

Lees het rapport
Fietsers

Omnibus 2022

De Omnibusenquête is een aanvulling op de Enquête Leefbaarheid, over de leefbaarheid in de wijken van de gemeente. De Omnibusenquête bevat vragen over voorzieningen voor specifieke groepen, zoals kinderdagverblijven en voorzieningen voor ouderen. Verder zijn er vragen gesteld over de dienstverlening en informatievoorziening van de gemeente, toegankelijkheid voor mensen met een beperking, afval en energiebesparende maatregelen in de woning.

Lees het rapport
Fietsers

Ombudsman

De meerderheid van de respondenten is nog onbekend met de ombudsman, waarbij vooral jongeren vaak niet van het bestaan van de ombudsman afweten. Dat blijkt uit het inwonerspanel onderzoek dat in opdracht van de ombudsman is uitgevoerd.

Lees het rapport
Fietsers

Vrijwilligerswerk, Tevredenheid en WIJ

Relatief meer leden van het inwonerspanel Groningen Gehoord zijn tevreden met het dagelijks leven: 75% van de respondenten geeft aan (zeer) tevreden te zijn. Een jaar eerder was dit nog 65%. Dat blijkt uit onderzoek over vrijwilligerswerk, tevredenheid met het dagelijks leven en WIJ Groningen dat de afdeling Onderzoek, Informatie en Statistiek (OIS) in opdracht van de gemeente heeft uitgevoerd.

Lees het rapport
Fietsers

Fietsen 2022

Net als eerdere jaren vroeg OIS de leden van inwonerspanel Groningen Gehoord wat zij vinden van fietsen in de gemeente. In 2022 geven respondenten gemiddeld een 7,1 voor de tevredenheid over fietsen in de gemeente. Dit cijfer bleef de afgelopen jaren stabiel. De grote meerderheid van de respondenten vindt de fiets het belangrijkste vervoermiddel in de gemeente Groningen. Verder is men positief over de bewaakte fietsenstallingen. Vooral de stallingen bij station Europapark en het Forum scoren goed.

Lees het rapport
Fietsers

Operatie Julianaplein

In opdracht van Groningen Bereikbaar heeft OIS een onderzoek uitgevoerd naar de evaluatie van de werkzaamheden aan het Julianaplein, die plaatsvonden van 11 februari tot 9 mei. Hoe was de informatievoorziening voorafgaand aan en tijdens de werkzaamheden? In welke mate heeft men hinder ervaren? Waren de omleidingsroutes duidelijk? En hoe hebben reizigers hun reisgedrag aangepast?

Lees het rapport
Fietsers

Burgerpeiling 2021

De Burgerpeiling is een landelijk onderzoek dat is ontwikkeld door KING (Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten). In 2021 is het onderzoek uitgevoerd met een online enquête onder de leden van het Inwonerspanel Groningen Gehoord. De respondenten deelden onder andere een 6,9 uit voor de dienstverlening van de gemeente.

Lees het rapport
Fietsers

OOG TV

OOG (Omroep Organisatie Groningen) is de lokale omroep in de gemeente Groningen. OIS Groningen onderzocht met behulp van het Inwonerspanel Groningen Gehoord de bekendheid en waardering van OOG onder de inwoners van de gemeente Groningen. OOG TV blijkt erg bekend onder de panelleden. Ruim 97% geeft aan OOG TV te kennen. Hiervan geeft bijna de helft van de respondenten aan ook daadwerkelijk wel eens naar OOG TV te kijken.

Lees het rapport
Fietsers

Dienstverlening

Uit het onderzoek blijkt dat driekwart van de respondenten zijn of haar zaken met de gemeente het liefst digitaal wil regelen, maar als dat nodig is de gemeente ook persoonlijk wil kunnen contacteren (bellen/naar een loket gaan). Respondenten van alle leeftijden zijn bezorgd over wat de toenemende digitalisering voor ouderen betekent. Daarom is het volgens de respondenten belangrijk dat persoonlijk contact met de gemeente blijft bestaan, mocht dat nodig of gewenst zijn.

Lees het rapport